Maks dagpengesats

dagpengesatser

Ved du, hvad den maks dagpengesats er i 2019?

Dagpenge er en ofte uundværlig økonomisk hjælp i perioder uden anden indtægt. Det kan være, at du har mistet dit job, at du står midt i et jobskifte, eller at du er nyuddannet og endnu ikke har fundet arbejde.

Den maksimale dagpengesats afhænger af flere forskellige ting; Om du er nyuddannet (og forsørger eller ej), ung under 25, eller om du er fuldtids- eller deltidsforsikret hos din a-kasse.

Læs med her, hvor vi gennemgår de forskellige satser for dagpenge for alle grupper.

dagpengesatser

Dagpengesats for dimittender

Hvis du ikke har fundet et job lige efter dit studie, kan du komme på dagpenge på dimittendsats. Dimittendsatsen er forskellige afhængig af, om du er fultids- eller deltidsforsikret, og om du er forsørger eller ej.

Maks. dimittendsats (2019)

 • Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere):  13.489 kr. pr. måned. før skat.
 • Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere): 15.470 kr. pr. måned før skat.
 • Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere): 8.993 kr. pr måned før skat.
 • Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere): 10.313 kr. pr. måned før skat.

Som dimittend kan du efter seks måneder få genberegnet din dagpengesats baseret på tre måneders indtægt. For at få den maksimale dagpengesats skal du have en gennemsnitlig månedsløn på 22.785 kr. som fuldtidsforsikret medlem.

Dagpengesats for fuldtidsforsikrede

Er du fuldtidsforsikret medlem hos din a-kasse, kan du modtage højst 90 % af din hidtidige indtægt i dagpenge. Den maksimale dagpengesats er 18.866 kr. pr. måned før skat. (2019).

Beregningen baserer sig på et gennemsnit af din højeste indtægt i 12 måneder i en periode på 24 måneder bagud. Det er dog kun din lønindkomst i de måneder, du har været medlem af en a-kasse, der tæller med i beregningen.

Dagpengesats for deltidsforsikrede

Er du deltidsforsikret i din a-kasse, f.eks hos CA-A-kasse, kan du i tilfælde af ledighed få ret til dagpenge i op til 130 timer pr. måned. Det betyder, at den maksimale dagpengesats for deltidsforsikrede er lavere end for fultidsforsikrede.

Den maksimale dagpengesats for deltidsforsikrede er 12.577 kr. pr. måned før skat (2019).

Dagpengesats for unge under 25 år

Der gælder helt specielle regler for unge under 25 år. Idéen med den særlige maks dagpengesats for unge er at motivere unge til at tage en uddannelse på almindelige vilkår.

Som udgangspunkt har unge a-kassemedlemmer under 25 år ret til dagpenge efter de almindelige regler for beregning af dagpengesatsen i de første 962 timer (et halvt år) af dagpengeperioden.

Efter 962 timer gælder dette kun for dem, der har en dagpengeberettiget uddannelse (dimittendsats) eller a-kasse-medlemmer, som har arbejdet mindst 3.848 timer (hvad der svarer til to års fuldtidsarbejde) inden for en periode på tre år.

Medlemmer under 25 år, som ikke har en uddannelse eller som ikke opfylder beskæftigelseskravet, får 50 procent af maks dagpengesats i den øvrige tid af den almindelige dagpengeperiode.

Maks dagpengesats for unge under 25 (2019)

 • Fuldtidsforsikrede: 9.433 kr. pr. måned før skat.
 • Deltidsforsikrede: 6.289 kr. pr. måned før skat.

Opsummering – dagpengesats i 2019

 • Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere):  13.489 kr. pr. måned. før skat.
 • Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere): 15.470 kr. pr. måned før skat.
 • Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere): 8.993 kr. pr måned før skat.
 • Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere): 10.313 kr. pr. måned før skat.
 • Fuldtidsforsikrede: 18.866 kr. pr. måned før skat.
 • Deltidsforsikrede: 12.577 kr. pr. måned før skat.
 • Fuldtidsforsikrede unge under 25: 9.433 kr. pr. måned før skat.
 • Deltidsforsikrede unge under 25: 6.289 kr. pr. måned før skat.